CPH WEST | ungdomsuddannelser | erhvervsuddannelser | kurser- og efterudd.
Sign In
HER ER DU: CPH WEST : Gymnasiale uddannelser

​CPH WEST


Det er vores vision at være den skole, der gør den største forskel. Vi vil flytte eleverne, så alle lærer mere. Vi er en skole, der tager ansvar.

Med 16 uddannelser, ca. 4000 årselever og 500 ansatte er CPH WEST blandt landets største uddannelsesinstitutioner. 

Vores  uddannelsestilbud spænder fra gymnasiale- og erhvervsrettede ungdomsuddannelser til uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og ledere i erhvervslivet. Vi udvikler og udbyder uddannelser med kvalitet på tværs af traditionelle uddannelsesgrænser. Vi tilbyder fleksible uddannelser, der passer til dine behov.  

NYT


KTS OG CPH WEST FUSIONERER
Fusion skaber landets største gymnasie- og erhvervsskole.
Læs mere her