Sign In

​STX


STX er forkortelsen for ”alment gymnasium” og er en 3-årig gymnasial uddannelse. Stx giver adgang til alle videregående uddannelser uanset, hvad du interesserer dig for. Stx er for dig der vil have viden og indsigt og kan lide det brede samspil mellem fagene. Det giver dig mulighed for fordybelse og perspektivering. På stx kommer vi hele vejen rundt om problemer, opgaver og løsninger – alt sammen noget du får brug for i dit videre liv.

Når du går på stx på Albertslund Gymnasium & HF, får du en klassisk almen gymnasieuddannelse. Det vil sige, at du kommer vidt omkring fagligt. Du arbejder med alt lige fra samfundsforhold, kommunikation og historie til fysik, kemi, musik og idræt. 

horisontal-kongs-student-writing1.jpg
 

Uddannelsens opbygning

Stx begynder med et grundforløb på et halvt år, der er fælles for alle elever. Herefter er
der 2½ år med den studieretning, du har valgt. Forskellene ligger i hvilke obligatoriske
fag, der kræves, og hvilke studieretninger der udbydes.
 

Studieretninger

På Albertslund Gymnasium udbyder vi 9 forskellige studieretninger. Det er kombinationen af den studieretning, du vælger og dine valgfag, der kan opfylde dine ønsker om at arbejde med det, du interesserer dig allermest for i dine 3 år i gymnasiet.